Dostawa i uruchomienie maszyny – Grubościówka D 630- EL Robland w Komendzie Portu Wojennego w Gdyni.