Dostawa półfabrykatów (elementów) do produkcji Filtrów EK-24 po kąpieli w cynkowni ogniowej.