Dostawa oraz montaż filtra EK-24 o wydajności 9000m³/h (zabudowany) ze zrzutem do Big Bag 950l, wentylator do odciągu WTK-7 o mocy 7,5 kW, szafa sterująca standard, śluza celkowa 300 x 500, suchy pion gaśniczy, instalacja odciągowa, orurowanie (instalacja łącząca filtr z maszyną poprzez kolektor zbiorczy). Realizacja zamówienia Miejsce Piastowe.