Nowy Sącz / Podczas serwisu filtra, demontaż zużytych worków filtracyjnych, prace porządkowe wewnątrz jednostki filtracyjnej, montaż nowych worków filtracyjnych!!!