Montaż i uruchomienie cyklonu oraz instalacji odciągowej.

Cyklon C-7500 o wydajności 7500 m³/h – zrzut odpadów do pojemnika o pojemności 200 l, modernizacja istniejącej instalacji odciągowej (elementy: czerpnia, trójnik, rury, opaski łączące), modernizacja układu wyrzutu powietrza z filtra.